21. 2. 2018 Beseda se seniory - Bezpečnost seniorů