BEZPEČNOST SENIORŮ - NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH ŘETÍZKŮ NA DVEŘE

Vážení spoluobčané,
za poslední dny eviduje Policie České republiky, Územní odbor Svitavy, opakované „útoky“ na seniory, a to hlavně různými podvodnými praktikami.  
Jako velmi spolehlivě fungující a aktuální je v těchto případech legenda vrácení finančních prostředků za válečné útrapy. Zároveň s tímto je nutno připomenout i další a stále aktuální legendy podvodníků, které používali a používají doposud (příbuzný potřebuje peníze, přeplatky za energie, apod.).
I přes opakovanou osvětu k těmto incidentům stále dochází, a to proto, že senioři jsou „snadnou kořistí“ a příslib finančního „přilepšení“ jejich důvěřivost vůči „šmejdům“ zvyšuje. Opět upozorňujeme, že žádné přeplatky se nevrací tím způsobem, že Vám je někdo donese domů a provede s Vámi vyúčtování.

Abychom zamezili toho, že se Vám „šmejdi“ budou procházet po bytě či domě, případně tuto skutečnost výrazně omezili, přichází Městská policie Jevíčko s nabídkou bezplatné instalace bezpečnostních řetízků pro všechny seniory nad 60 let věku. Instalace bezpečnostních řetízků včetně potřebné instruktáže bude realizováno strážníky Městské policie Jevíčko.

V případě zájmu o bezpečnostní řetízky, se občané mohou obrátit na Městskou polici Jevíčko osobně, telefonicky – MT: 733530156 (hlídka MP), MT: 735177541 (velitel MP) nebo e-mailovou poštou: mpolicie@jevicko.cz.

 

Za Městskou policii Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal

                                                                                                                                   velitel MP

 

V Jevíčku, dne 14. června 2018