Kamerový systém města

Veřejné prostranství ve městě Jevíčku je monitorováno kamerovým systémem se záznamem. Městská policie Jevíčko dále disponuje přenosnou kamerou - fotopastí, která je využívána na celém území města. Mobilní kamerový systém využívá Městská policie Jevíčko na katastrálním území města Jevíčko a dále na k. ú. obcí Jaroměřice a Vísky u Jevíčka, se kterými má město Jevíčko uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Správcem zpracování je Městská policie Jevíčko.