Odchyt zvířat

Dne 26.4.2022 byla odchycena andulka v prodejně obuvi Sedláček na Palackého nám. v Jevíčku. Andulka je dočasně umístěna v Zverimexu na ulici Soudní

V katastru obce Zadní Arnoštov byl v sobotu 1. 1. 2022 odchycen pes. Je milé povahy, starší, s mírnou nadváhou. Nyní je umístěn v kotci Městské policie Jevíčko. V případě, že jste majitelem, nebo můžete poskytnout bližší informace o pejskovi volejte prosím na tel.: 733 530 156. Prosíme o sdílení, aby se pejsek co nejdříve vrátil ke svým majitelům.


 

Odchyt zvířat

Městská policie Jevíčko provádí nejen odchyt toulavých a opuštěných zvířat, ale také sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, a to na základě povolení Krajské veterinární správy – Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

V této rubrice najdete fotografie zvířat nalezených a odchycených strážníky MP Jevíčko. Odchyt provádějí odborně vyškolení strážníci na katastrálním území města Jevíčko, a dále v katastru Zadního Arnoštova, Mařína a Lípy, a to za použití odchytových pomůcek, kterými městská policie disponuje (odchytová tyč, odchytová síť, odchytové rukavice a přepravní klec).

Po provedeném odchytu pak strážníci zajistí převoz zvířete k veterinárnímu ošetření, včetně zjištění, zda předmětné zvíře není očipované. V případě, že se zjistí majitel zvířete, je neprodleně vyzván městskou policií k jeho vyzvednutí. V opačném případě je zvíře umístěno do odchytového kotce. Následně se informace o nálezu a odchytu zvířete předá na Turistické informační středisko města Jevíčka, které zajistí vyhlášení relace o nálezu zvířete městským rozhlasem, a dále věc zveřejní na stránkách města.   

V případě, že se ve lhůtě do 5 dnů o zvíře jeho majitel nepřihlásí, zvíře je převezeno do Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí, případně do psího útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.

Vzhledem k tomu, že Městská policie Jevíčko nemá nepřetržitou službu, řeší některé případy prostřednictvím telefonického spojení (GSM brána: +420735177541 nebo +420735177542), a to poskytnutím rad a konkrétních pokynů, jak v dané věci postupovat. V případě, že zvíře ohrožuje život a zdraví osob nebo je-li ohrožen život a zdraví zvířete, neváhejte zavolat tísňovou linku Policie ČR – 158.

Odchyt toulavých koček a dalších zvířat

Kočky jsou pro člověka nebezpečné především z epidemiologického hlediska, neboť se pohybují např. po skládkách, setkávají se v okrajových částech obcí s volně žijícími zvířaty (lišky, kuny, potkani atd.) a jsou původci některých přenosných infekcí - toxoplazmóza, toxokaróza, salmonelóza, dermatomykózy a další. Z těchto důvodů je tendence počty toulavých koček snižovat. Městská policie provádí pouze odchyt koček ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Moravská Třebová v rámci regulování jejich populace. Jiný odchyt koček neprovádí a to z důvodu jejich nemožnosti umístění do specializovaných útulků, jelikož v rámci okresu Svitavy žádný takovýto útulek není provozován.