Odchyt zvířat

Dne 31. 12. 2020 byl v Jevíčku nalezen pes hnědé barvy, kříženec jezevčíka. Jelikož se MP Jevíčko nepodařilo zjistit majitele, byl nalezený pes umístěn do psího útulku Zelené Vendolí ve Vendolí.

Pokud by se  chtěl někdo nalezeného psa ujmout a vzít si pejska do vlastnictví  kontaktujte MP Jevíčko mob. 733530156

Velitel MP Jevíčko František Juriš


 

Odchyt zvířat

Městská policie Jevíčko provádí nejen odchyt toulavých a opuštěných zvířat, ale také sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, a to na základě povolení Krajské veterinární správy – Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

V této rubrice najdete fotografie zvířat nalezených a odchycených strážníky MP Jevíčko. Odchyt provádějí odborně vyškolení strážníci na katastrálním území města Jevíčko, a dále v katastru Zadního Arnoštova, Mařína a Lípy, a to za použití odchytových pomůcek, kterými městská policie disponuje (odchytová tyč, odchytová síť, odchytové rukavice a přepravní klec).

Po provedeném odchytu pak strážníci zajistí převoz zvířete k veterinárnímu ošetření, včetně zjištění, zda předmětné zvíře není očipované. V případě, že se zjistí majitel zvířete, je neprodleně vyzván městskou policií k jeho vyzvednutí. V opačném případě je zvíře umístěno do odchytového kotce. Následně se informace o nálezu a odchytu zvířete předá na Turistické informační středisko města Jevíčka, které zajistí vyhlášení relace o nálezu zvířete městským rozhlasem, a dále věc zveřejní na stránkách města.   

V případě, že se ve lhůtě do 5 dnů o zvíře jeho majitel nepřihlásí, zvíře je převezeno do Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí, případně do psího útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.

Vzhledem k tomu, že Městská policie Jevíčko nemá nepřetržitou službu, řeší některé případy prostřednictvím telefonického spojení (GSM brána: +420735177541 nebo +420735177542), a to poskytnutím rad a konkrétních pokynů, jak v dané věci postupovat. V případě, že zvíře ohrožuje život a zdraví osob nebo je-li ohrožen život a zdraví zvířete, neváhejte zavolat tísňovou linku Policie ČR – 158.

Odchyt toulavých koček a dalších zvířat

Kočky jsou pro člověka nebezpečné především z epidemiologického hlediska, neboť se pohybují např. po skládkách, setkávají se v okrajových částech obcí s volně žijícími zvířaty (lišky, kuny, potkani atd.) a jsou původci některých přenosných infekcí - toxoplazmóza, toxokaróza, salmonelóza, dermatomykózy a další. Z těchto důvodů je tendence počty toulavých koček snižovat. Městská policie provádí pouze odchyt koček ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Moravská Třebová v rámci regulování jejich populace. Jiný odchyt koček neprovádí a to z důvodu jejich nemožnosti umístění do specializovaných útulků, jelikož v rámci okresu Svitavy žádný takovýto útulek není provozován.