uvodni stranka


Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením zastupitelstvem města, obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016. Městská policie je výkonným orgánem města, který primárně zajišťuje veřejný pořádek ve městě. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti svého města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Oficiálně svojí činnost zahájila Městská policie Jevíčko dne 1.7.2017.