Zprávy

Dne 08.01.2020 byla MP Jevíčko opětovně realizována preventivně-bezpečnostní akce - měření rychlosti vozidel v Jevíčku, na ul. Svitavská a ul. Třebovská a v Jaroměřicích, i přes namrzlou vozovku bylo naměřeno i překročení nejvyšší dovolené rychlosti i o více než 25 km/h. Celkem bylo zjištěno 10 přestupků překročení rychlosti, všechny byly vyřešeny příkazem na místě.

Bc. Miroslav Zemánek
velitel MP Jevíčko

Kontrola chat v zahrádkářských koloniích

Vážení občané, nastal čas zimního období a Vaše letní chaty opět zůstanou bez častějších Vašich návštěv.  Věnujte v tomto období pozornost svým zahrádkám a chatám, a to v každé zahrádkářské a chatové kolonii, neboť opuštěné a nekontrolované objekty jsou vhodným terčem pro osoby, které vniknou do těchto objektů a majitel, který pravidelně nekontroluje svůj majetek, nemůže poté poskytnout informace Policii ČR, které by se měla tato událost v každém případě nahlásit. Pachatelé často odcizí věci, které lze odevzdat ve sběrnách surovin. Tam se také tyto věci dají dohledat. Proto si svůj majetek zkontrolujte a neponechávejte ho bez dozoru. Dozor ve všech chatových oblastech bude provádět MP Jevíčko nepravidelnými kontrolami.

Bc. Miroslav Zemánek
Velitel MP Jevíčko

Alkohol u řidičů

V měsíci listopadu 2019, v nočních hodinách kontrolovala hlídka MP Jevíčko na ulici Okružní IV v Jevíčku řidiče, který se dopustil dopravního přestupku, u řidiče bylo zjištěno dechovou zkouškou 2,5 promile alkoholu v dechu a následně, že má uložen zákaz řízení do roku 2021. Řidič byl bezprostředně předán Policii ČR pro podezření ze spáchání dvou trestných činů. Zvláště v předvánočním období se MP Jevíčko zaměří u řidičů na kontroly požití alkoholu.

Bc. Miroslav Zemánek
Velitel MP Jevíčko

Opětovné měření rychlosti a kontroly zákazu vjezdu nákladních vozidel

Dne 29.10.2019 byla MP Jevíčko opětovně realizována preventivně-bezpečnostní akce-měření rychlosti vozidel v Jevíčku, ul. Třebovská a v Jaroměřicích, tentokrát jednodenní, zjištěno bylo 13 přestupků překročení rychlosti, 10 přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě, 3 přestupky byly postoupeny k řešení do správního řízení na odbor dopravy Moravská Třebová. Na ul. Třebovská v Jevíčku bylo zaznamenáno a řešeno i překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 30 km/h.

Od začátku měsíce listopadu 2019, s nastávajícím zimním období se MP Jevíčko prakticky každou službu věnuje kontrole zákazu vjezdu nákladních vozidel na komunikaci Jevíčko-Zadmí Arnoštov-Křenov, kdy do 14. listopadu bylo MP Jevíčko řešeno v příkazním řízení na místě 11 řidičů nákladních vozidel.

Bc. Miroslav Zemánek
Velitel MP Jevíčko

Dne 23.9. a 24.9.2019 byla MP Jevíčko realizována preventivně-bezpečnostní akce-měření rychlosti vozidel v Jevíčku, na ul. Třebovská, ul. Svitavská a v Jaroměřicích, bylo zjištěno 29 přestupků překročení rychlosti, 27 přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě, 2 přestupky byly postoupeny do správního řízení na odbor dopravy Moravská Třebová. Byly zjištěny i případy překročení rychlosti o více než 20 km/h v obci. Další takové akce budou průběžně MP Jevíčko realizovány i nadále.

Bc. Miroslav Zemánek
velitel MP

Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona povinnost nechat svého psa označit čipem. Pokud jej mít nebude, hrozí majiteli vysoká pokuta.

Ve většině evropských států je povinné čipovaní psů již zavedeno.

U psů s průkazem původu a cestujících do zahraničí je čipování povinné již nyní. Novela veterinárního zákona však nařizuje od roku 2020 plošné čipování všech psů. Podle poslanců má tento krok pomoci zamezit byznysu s nelegálními množírnami a usnadnit veterinární správě rychleji zjistit původ zvířete. Novela však může významně pomoci i majitelům psů ochránit je od stresu spojeného s odchytem a obcím ulevit od zbytečných obecních výdajů spojených se zaběhnutím zvířat.

Výhody čipování

 • Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli.
 • Při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví.
 • Lepší průkaznost identity psa.
 • Snadnější monitoring chovu psů.
 • Lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat.
 • Umožnění kontroly psů při prodeji.
 • Usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren.
 • Snadnější vycestování se psem do zahraničí.

Nevýhody plošného čipování

 • Nutná registrace čipu 
 • Náklady s ním spojené

Tetování čip nahradí jen výjimečně

Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku, které posléze slouží k vystavení průkazu původu. Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat, je-li označen tetovacím číslem provedeným před 3. červencem 2011. Jedná se tedy o psy starší 8,5 roku. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných chovatelů se neuznává.

Jak čipování probíhá

Čip je natolik malý a jeho aplikace tak šetrná, že psa nijak zdravotně neohrožuje. Proto se tohoto kroku majitelé domácích mazlíčků a chovných zvířat nemusejí nikterak obávat. Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Aplikátor je v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží.

Čip bez registrace je bezcennou investicí

Čipování je zákrok jednorázový a na celý život psa, doporučuje se spíše než o cenu zajímat o to, kde bude pes zaregistrovaný, jak pečlivě byla vyplněna tzv. registrační karta a zda bylo čtečkou zkontrolováno, zda byl čip opravdu aplikován. Jestliže je váš pes čipovaný a vy jste jej dosud nezaregistrovali v žádném z registrů čipovaných psů, jako byste peníze vyhodili z okna. Také evidence je placená služba, která se pohybuje v rozmezí 190-450 Kč. Registrační poplatek je jednorázový a žádný další se za zařazený údaj neplatí.

Registry k evidenci zvířat

 • Národní registr majitelů zvířat.
 • Centrální evidence zvířat.

Cena mikročipů je různá

Cenové rozpětí se u pořízení mikročipů pohybuje mezi 150 až 450 korunami. Dražší mikročipy obsahují antimigrační čepičku, ta zabrání putování čipu v těle psa. Čip aplikuje do těla zvířete vždy veterinární lékař. Částky za aplikaci čipu a jeho zápis do očkovacího průkazu si stanovují veterinární lékaři individuálně. Obvykle se pohybují v rozpětí 300 až 500 Kč.

Kdy čipovat štěňata

Štěňata dostanou čip s prvním očkováním proti vzteklině, tedy mezi třetím až šestým měsícem. Podle dosud platných předpisů je povoleno tetování psů nejdříve ve stáří 6 týdnů a čipování od 4 týdnů věku. Celý vrh je vždy čipován, nebo tetován zároveň a po sobě následujícími čísly. Tyto lhůty se ale mohou ještě zpřísnit. Poslanci plánují řešit u novely veterinárního zákona návrh, aby štěně dostalo čip už do tří měsíců, nejpozději před přechodem k novému majiteli. A tím i eliminovat nekalé praktiky překupníků. 

Jaký hrozí postih majitelům neočipovaných psů?

Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami povinného čipování psů, bude Státní veterinární správa. Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip, může mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle druhu a rozsahu provinění.

Bc. Miroslav Zemánek
velitel MP

V souvislosti s „LEDOVOU KALAMITOU“ upozorňujeme řidiče, že minimálně do 13.00 hodin, bude z důvodu bezpečnosti uzavřen „ARNOŠTOVSKÝ KOPEC“, a to obousměrně.

Respektujte prosím přenosné dopravní značení – „B-1“ ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL, které bylo umístěno na úrovni odbočky na OLÚ Jevíčko. Předem děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Pro více informací kontaktujte Městskou policii Jevíčko.

Mgr. Bc. Dušan Tejkal
velitel MP

Informace pro občany:

1. Na základě žádostí mnoha občanů Vás opakovaně informujeme o tom, že Městská policie Jevíčko, nemá nepřetržitou (24 hodinovou) službu. V pracovním týdnu se snažíme pokrýt denní časový fond od 07.00 – do 22.00 hodin. O víkendu sloužíme převáže noční služby, ale v ojedinělých případech pokryjeme i denní službu.

V současné době Městská policie Jevíčko používá následující telefonní číslo:

Hlídka MP Jevíčko: 733530156

 na tomto telefonním čísle se dovoláte strážníkovi či hlídce, který aktuálně vykovává službu

v případě ukončení služby je telefon přesměrován na velitele MP

 

2. Na základě opakovaných stížností občanů eviduje MP Jevíčko zvýšený počet přestupkových jednání, které souvisejí se špatným parkováním, přesněji, parkováním vozidel před vjezdy do domů či garáží, a to po celém území města. Městská policie bude provádět častější kontrolu vybraných lokalit ve kterých se tato protiprávní jednání vyskytují nejčastěji a na řidiče – přestupce se zaměří.

Za Městskou policii Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal
                                                                  velitel MP

V Jevíčku, dne 14. listopadu 2018

INFORMACE O ZMĚNÁCH …..

….. poslednímu dni v měsíci červen 2018, ukončí svoji činnost u naší městské policie pracovníci bezpečnostní agentury Aragon security, a za jejich spolupráci jim zcela jistě patří poděkování.

Od 01. července 2018 pak naše řady posílí nový strážník, kterým bude pan Bc. Miroslav Zemánek. Pan Zemánek, který zvítězil ve výběrovém řízení a pro MP Jevíčko bude zcela jistě přínosem, má bohaté zkušenosti v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, neboť dlouhá léta pracoval u Policie ČR.

Postupně se budeme snažit, v rámci možností a aktuálních okolností, zajistit pro občany města Jevíčka téměř nepřetržitou 24denní službu. V této souvislosti dochází k další změně, a tato změna se týká telefonického kontaktu. Od 01.07.2018 bude MP Jevíčko používat další - nové telefonní číslo:

Hlídka MP Jevíčko
733 530 156

Jedná se aktuální číslo na hlídku Městské policie Jevíčko, tj. na službu vykonávajícího strážníka. Ostatní dosavadní telefonní čísla (pevná linka a mobilní telefony) zůstávají nezměněny. Telefonní čísla na jednotlivé strážníky pak najdete na internetu, našich webových stránkách mpolicie.jevicko.cz   

Za Městskou policii Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal
                                                                    velitel MP


V Jevíčku, dne 14. června 2018

ČASOVĚ OMEZENÉ PARKOVÁNÍ V JEVÍČKU NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Vážení občané,
již v předchozím čísle jevíčského zpravodaje jste mohli zaznamenat, že se chytají změny v parkování na palackého náměstí v Jevíčku, a to již od 01.07.2018. Hlavní změna spočívá v tom, že část náměstí (západní strana) bude sloužit ke krátkodobému parkování, kdy zde zavedeno časově omezené parkování na dobu 60 minut. Parkoviště budou vyznačena patřičnou dopravní značkou IP 13b, s dodatkovou tabulkou E13. Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit parkovací kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Parkovací kotoučky jsou již k dostání v TIC, a to za poplatek 25,-- Kč.

Na níže uvedené mapě jsou červeně znázorněny parkovací plochy, kterých se tato změna bude týkat. Jsou to následující plochy – Palackého náměstí – před budovou Komerční banky a. s., před budovou Městského úřadu Jevíčko a Českou poštou n. p., a dále před Hotelem Morava. Ostatní parkovací místa se nijak nemění.

V této souvislosti apeluji na všechny občany – řidiče, věnujte pozornost změnám v dopravním značení a buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a ostatním řidičům.

  

PODVODY NA SENIORECH

Vážení spoluobčané,
za poslední dny eviduje Policie České republiky, Územní odbor Svitavy, případ podvedené seniorky.

Jako velmi spolehlivě fungující a aktuální je v těchto případech legenda vrácení finančních prostředků za válečné útrapy.
Zároveň s tímto je nutno připomenout i další a stále aktuální legendy podvodníků, které používali a používají doposud (příbuzný potřebuje peníze, přeplatky za energie, apod.).
K tomuto je třeba dodat, že žádné přeplatky se nevrací tím způsobem, že Vám je někdo donese domů a provede s Vámi vyúčtování.

Na doporučení kolegů z Policie ČR vydáváme toto preventivní upozornění, které je adresováno nejen těm snadno zranitelným – tedy seniorům, ale všem občanům. Doporučujeme všem, aby si nikoho cizího nevpouštěli do svých obydlí.

V případě potřeby se občané mohou obrátit na Městskou polici Jevíčko – MT: 733530156, případně na tísňovou linku 158.
 

Mgr. Bc. Dušan Tejkal
         velitel MP

Na návštěvu již nedojel...

….. v sobotu večer, tj. 3. března 2018, se mladý řidič z Moravské Třebové rozhodl, že pojede navštívit svého známého do Jaroměřic. Od jeho cestovního záměru ho neodradil ani alkohol požitý krátce před jízdou, ani jeho otec, který byl rovněž opilý a se svým synem naopak vyrazil „za silničním dobrodružstvím“.

Při kontrole pak hlídka MP Jevíčko zjistila, že řidič u sebe nemá žádné doklady, a navíc byl z muže cítit silný zápach alkoholu. Proto byl vyzván, aby podrobil orientační dechové zkoušce, která byla u řidiče pozitivní a naměřená hodnota alkoholu v dechu řidiče se blížila k 1,5 promile alkoholu.

Vzhledem k tomu, že bylo na místě podezření ze spáchání trestného činu (ohrožení pod vlivem návykové látky) byla celá věc následně předána Policii ČR. 

 

                                                                                         Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP Jevíčko

Opilý řidič na ul. Třebovská…..

….. dne 30. ledna 2018, v 15.45 hodin, po předchozím upozornění občanů, kontrolovala hlídka Městské policie Jevíčko řidiče osobního vozidla Mercedes, který se pohyboval po ul. Třebovská, ve směru do centra. Již v době, kdy řidič vystoupil z vozidla bylo patrné, že není v té opravdové kondici a jeho vláčné pohyby nasvědčovali tomu, že před jízdou požil alkohol či jinou návykovou látku. Na výzvu strážníků se řidič podrobil orientační dechové zkoušce, která byla u řidiče pozitivní a naměřená hodnota alkoholu v dechu řidiče překročila dvě celé a několik desetin promile. Dále pak hlídka zjistila, že řidiči byl vysloven i zákaz řízení motorových vozidel, a to až do roku 2022. Vzhledem k tomu, že bylo na místě podezření ze spáchání trestného činu (ohrožení pod vlivem návykové látky + maření výkonu úředního rozhodnutí) byla celá věc následně předána Policii ČR. 

 

                                                                                         Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP Jevíčko

1. 11. 2017 Informace pro veřejnost…..

Vážení občané, touto cestou Vás informujeme o tom, že na parkovišti před prodejnou PENNY Market, ul. Brněnská 818, Jevíčko, bylo nainstalováno – namalováno nové dopravní značení.

Jedná se o vodorovnou dopravní značku „V12c – ZÁKAZ ZASTAVENÍ“.

Tímto apelujeme na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a vyhnuli se tak případným sankcím. I v době, kdy na daném místě nebylo předmětné značení, řidiči vozidel na daném místě parkujících, porušovali zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP Jevíčko

18. 10. 2017
Sdělení a prosba občanům….

vážení a milí občané, děkujeme Vám za pomoc a zájem projevený při odchytu toulavých či zraněných zvířat a strašně moc si této Vaší pomoci vážíme. Touto cestu Vás laskavě žádám o patřičnou míru zdrženlivosti při odchytu toulavých koťat a koček.

Jedná se o to, že kočka je od přírody toulavé a volně se pohybující zvíře, které si ve většině případů najde cestu zpět domů. Problém však může nastat s malým kotětem, které v dobré víře přemístíme, a toto kotě pak není schopné si cestu domů najít.

Pro Vás žádám, pokud kolem Vás pobíhají kočky či koťata, nehlaďte je a nekrmte – jinak od Vás neodejdou a těžko se jich budete zbavovat.  

Tímto však neříkáme, že nás o nálezu toulavých koček nemáte informovat, ale opravdu je třeba býti mírně zdrženlivý.

 MP Jevíčko

Dne 08. října 2017 v 15.00 hodin v sále Gymnázia Jevíčko – domova mládeže, se uskutečnila Beseda členů RM s důchodci. Na základě pozvání pana starosty se této besedy zúčastnili i strážníci Městské policie Jevíčko, kteří přítomné občany seznámili se vznikem městské policie a její činností, dále pak s oprávněními či povinnostmi strážníků, služebními pomůckami a dalším vybavením, kterým městská policii disponuje. Toto „představení“ proběhlo formou krátké prezentace, kde byly uvedeny i fotografie ze samotného výkonu činnosti strážníků či fotografie odchycených zvířat. Po ukončení prezentace byly přítomným občanům rozdány vizitky Městské policie Jevíčko s aktuálními kontakty.

Touto cestou ještě jednou děkujeme panu starostovi za pozvání na besedu a všem přítomným děkujeme za jejich pozornost.  Fotogalerie zde.