Výkon služby

Asistence u dopravní nehody

Asistence u dopravní nehody

Asistence u dopravní nehody

Kontrola zahrádkářských osad

Kontrola zahrádkářských osad

Kontrola v Odborném léčebném ústavu Jevíčko

Péče o zajištěné psy

Péče o zajištěné psy

Zabezpeční objektu RD

Péče o zajištěné psy

Asistence u dopravní nehody